Beek 10

Beek 10

Deze kleine keuterboerderij annex daglonerswoning is gebouwd in streekeigen bouwtrant en dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het éénlaags, vrijstaande pand heeft een rieten schilddak met nokvorst. Het pand is opgetrokken in handvorm baksteen. Het voormalige landarbeidershuisje heeft een zeldzaamheidswaarde aangezien in deze catergorie veel objecten zijn gesloopt of ingrijpend verbouwd. Het pand herinnert aan de in sociale en economische geschiedenis werkende klasse. De architectuur en bouwhistorische waarden liggen in elementen als het muurwerk van de gevels, de rieten dakbedekking en de verschillende houten onderdelen en hebben zelfs een wetenschappelijk belang in de geschiedenis van bouwen.

De situering van het pand temidden van de akkers en velden met weinig bebouwing verschaffen het object een bijzonder historische belevingswaarde en dragen bij tot een gevoel van agrarische oorspronkelijkheid. Het pandje heeft een duidelijke cultuurhistorische waarde en impliceert zelfs een nationaal belang.