Sint Barbara

Sint Barbara

Bouwpastoor Johannes Casparus van Vroonhoven dient in de herfst 1892 een aanvraag in bij het hoofdbestuur van de congregatie. Voor 55.000 gulden wordt op sectie D 1178, 1188 en 1189 een nieuw klooster, tevens rusthuis, gebouwd aan de Mgr. van de Venstraat 3-19 in Wijbosch, toen nog bekend als Oude Dijk. Het is ontworpen door architect Heijkants & Zn. uit Erp. De notariële akte werd gepasseerd voor notaris J.W.B.Kerstens te Sint-Michielsgestel. De definitieve koop van de grond geschiedde in de herberg van Van Stralen tegenover het moederhuis in de toenmalige Laagstraat. Op 14 september 1894 telde de communiteit 22 zusters verdeeld over een groep onderwijzeressen voor de Theresiaschool en verpleegsters voor de zieken- en ouderenzorg. Tijdens de granaatweken wordt het klooster in de nacht van 17 op 18 oktober 1944 geheel door brand verwoest.

Verhalen