Wijbosche Kerk

Wijbosche Kerk

Van omstreeks 1428 tot 1850 heeft in Wijbosch een kapel van Sint-Antonius Abt bestaan waarin ook wel missen werden opgedragen door een rector. Dit was een eenbeukig gebouwtje met aan de oost- en westzijde een trapgevel. In 1648 werd het buiten gebruik genomen en is een tijd als woning gebruikt. In de Napoleontische tijd kwam de kapel weer aan de katholieken. In 1836 waaide het torentje van het dak en in 1850 werd de kapel gesloopt, nadat de restanten ervan aan de gemeente waren verkocht. De parochie van Wijbosch bestaat sinds 1884 en werd gesticht vanuit de Sint-Servatiusparochie te Schijndel. Ze kreeg toen een driebeukige neogotische kruiskerk. De architect van de toenmalige Sint-Servatiuskerk was Herman Bekkers. Voordien kerkte de Wijbossche bevolking te Schijndel. De kerk van Wijbosch werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 verwoest, en in 1952 kwam de huidige kerk gereed. De klokken waren door de bezetters geroofd inclusief het Antoniusklokje dat eens in de kapel heeft gehangen. De architect van de nieuwe Sint-Servatiuskerk was J.J.M. van Halteren. De kerk heeft een vorm van een kruis, een klokkentoren ontbreekt. Het is een bakstenen kerk die tot op zekere hoogte neo-romaans is. In 1986 werd een nieuwe Sint-Antoniuskapel gebouwd tegenover de plaats waar de oude kapel eens stond. De architect van het huidige woningbouwproject “Beukenhof” is Ir. Steven Woudstra van Woudstra architecten te Schijndel. Het project dankt zijn naam aan de drie prachtige oude beuken aan de Noordzijde van de kerk. Bij de realisatie van het project worden de hoofdvorm en het uiterlijk van de huidige kerk behouden.

Verhalen