Nieuws

Memo aan gemeenteraadsleden

By 30 april 2020juli 22nd, 2020No Comments
 
 
 
 
 

Memo aan gemeenteraadsleden

Waarom een aanpak van het gebied rond de kruising Hoofdstraat/Kloosterstraat?

Zoals u weet ligt er al een lange tijd de wens vanuit de ondernemers van het centrum van Schijndel om het gebied rond de kruising Hoofdstraat/Kloosterstraat grondig aan te pakken. Ik verwijs u kortheidshalve naar de eerdere brieven van de Stichting City Management Schijndel van oktober 2018 en 24 maart 2020. Verheugd waren we dan ook dat in het document Mijlpalen van Meierijstad wordt gepleit voor sterke, schone en veilige winkelcentra. Teleurstellend was echter om te moeten constateren dat in de evaluatie van dit document afgelopen jaar aan het Schijndelse centrum geen aandacht meer is besteed.
Goed was het ook om te zien in de Detailhandelsvisie van Meierijstad dat het centrum van Schijndel goed scoort. Maar dat moet wel zo blijven. De aanbeveling om het centrum te concentreren in het gebied tussen de Kluisstraat en de Akkerstraat nemen we dan ook graag over. Daarnaast wordt ook de opmerking gemaakt dat er een onnatuurlijke harde overgang in het winkelgebied is aan de Hoofdstraat ter hoogte van het Napoleons kerkje. Laat dit nu net een gebied zijn waar de komende tijd veel gaat gebeuren.
De villa van Van Kaathoven zal worden gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van de Aldi. Daarnaast zal er een ontsluiting worden gerealiseerd van het parkeerterrein aan het Catharinaplein naar de Hoofdstraat. Allemaal zaken die passen in de voorgenomen concentratie van de economische activiteit daar waar het moet gebeuren. Het leek ons in dat kader ook raadzaam en zeker ook interes­ sant voor de gemeente om deze werkzaamheden te combineren met het opknappen van het terrein daarvoor.
In onze brief van 24 maart jl. wordt het budget vermeld dat is opgenomen in de gemeentebegroting voor de reconstructie van dit gebied. Als we dit gebied meteen toekomstbestendig zouden maken, dan komt de gemeente een bedrag tekort tussen een 0,5 en 1 Miljoen euro. Verder hebben wij u in deze brief gewezen op het financieel voordeel dat kan worden behaald door voorgenomen reconstructiewerkzaamheden te koppelen aan de afkoppeling van het regenwater van het gemengde rioolstelsel.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat het niet onze bedoeling is om dit gebied volledig autovrij te maken, maar wel autoluw. Daarvoor hebben we met een verkeerskundig bureau gekeken naar een parkeerroute voor het centrum. Het resultaat daarvan is een plan dat voorziet in het laten afbuigen van bestemmingsverkeer vanuit de richting Boxtel naar de parkeergarage of het PLUS parkeerterrein. Het verkeer vanuit Sint-Oedenrode wordt via het PLUS parkeerterrein naar de parkeergarage geleid. We realiseren ons uiteraard dat er meer verkeer gebruik maakt van deze route, maar uit onderzoek in het verleden is gebleken dat het merendeel van dit verkeer een lokale bestemming heeft. Wellicht dat dit verkeer als gevolg van belemmerende maatregelen een andere route zal kiezen. Nader onderzoek is gewenst. Een bijkomende zaak is de uitspraak van de Raad van State in de zaak van Van Cranenbroek. Hierin is gesteld dat Van Cranenbroek maximaal 250 vierkante meter aan branchevreemde artikelen mag verkopen, mede vanwege de oneigenlijke concurrentie. Daar hoort dan wel een sterk en goed functionerend winkelcentrum bij dat daarop inspeelt.

Namens Stichting City Management Schijndel op 21 april 2020
Met vriendelijke groet,

Hans van Buren Secretaris

In Schijndel centrum schijndel terras